Αγωγή σταδιοδρομίας, 2ο Γυμνάσιο Καλαμάτας

Αγωγή σταδιοδρομίας: «Τα επαγγέλματα της πόλης μου»

 

 

Γενικός στόχος του προγράμματος ήταν η απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τα επαγγέλματα της πόλης, ενώ έμφαση δόθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών.
Οι μαθητές αναζήτησαν πληροφορίες για τα επαγγέλματα αυτά (σπουδές, τυπικά προσόντα που απαιτούνται, ποια κάνουν οι άνδρες, ποια οι γυναίκες, ποια έχουν μεγαλύτερη ζήτηση κτλ)
Οι μαθητές επίσης ανακάλυψαν πώς τα επαγγέλματα της πόλης δίνονται μέσα από διάφορες μορφές τέχνης.

Ετέθησαν επίσης και οι ακόλουθοι στόχοι:

Υπεύθυνες καθηγήτριες: Γεωργία Παπαδοπούλου, Ουρανία Σκλήκα

 

Μονογραφίες για επαγγέλματα (παρουσιάσεις)