Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Comenius

Τίτλος του προγράμματος: "Η ζωή των δασών της Ευρώπης" - Vie des forêts d'Europe

Διάρκεια: Σχολικά έτη 2009-2010 και 2010-2011

Γλώσσα του προγράμματος: Γαλλική

Μέσα από το διαπολιτισμικό διάλογο, το πρόγραμμα μας επιτρέπει να ανακαλύψουμε κατά πόσο το δάσος είναι ένα ζωντανό περιβάλλον που ενέπνευσε τη λογοτεχνία και τις τέχνες και του οποίου η διατήρηση - διάσωση είναι απολύτως απαραίτητη.
Τα υπό μελέτη θέματα είναι:

  • - η βιοποικιλότητα
  • - η εξέλιξη των δασών στη διάρκεια των αιώνων
  • - η οικονομική και οικολογική εκμετάλλευση των δασών
  • - η παρουσία του δάσους στη λογοτεχνία και τις τέχνες
  • - οι τρόποι απόκτησης οικολογικής συνείδησης.


Μετακινήσεις

Αποτελέσματα (δραστηριότητες - κείμενα - παρουσιάσεις - φωτογραφικό υλικό)

Περιεχόμενο σελίδας: Ουρανία Σκλήκα